دوره ی کودکان

این دوره شامل 10 ترم و مخصوص کودکان است. کودکان پس از گذراندن دوم دبستان می توانند برای این دوره ثبت نام کنند. برنامه مربوطه به گونه ای ترسیم شده است که زبان آموزان همراه با تحصیلات دبستانی دوره را نیز به پایان رسانده ، گواهی نامه پایان دوره کودکان را دریافت می کنند

در این سری کتابها به هر 4 مهارت زبانی توجه می شود. و موضوعات این کتابها به گونه ای تالیف شده اند که با آنچه که زبان آموزان در سال های ابتدایی زندگی تجربه می کنند ، همخوانی داشته باشد و نیز آنان را به یادگیری ترغیب نماید

چند نکته

در این دوره سری کتاب های گودی پلز ( 10 جلد) که تالیفات موسسه زبان ایران غرب می باشد ، تدریس می شود.

پس از پایان ترم گودی پلز 10 زبان آموزان وارد ترمی می شوند که حد فاصل دوره ی کودکان و نوجوانان می باشد. در پایان این ترم ، هر زبان آموز در برابر پدر و مادر خود ، دوستان و استاد کلاس با بهره گیری از پاورپوینت از پیش تهیه شده ، درباره موضوعی به زبان انگلیسی صحبت میکند. و بدین شکل آمادگی خود را برای ورود به دوره ی اصلی ترمیک نشان می دهد.

در طول ترم های 8 و 9 و 10 زبان آموزان در گروه های مختلف با بهره گیری از هنر نقاشی به خلق داستان و یا مصور ساختن یک متن کوتاه انگلیسی همت می گمارند و یک نمایشگاه برای بازدید عموم فراهم می آورند. ( این مورد معمولا در ترم های تابستان که زبان آموزان فراغت بیشتری دارند ، انجام می شود.)

نمایش

موسسه زبان ایران غرب مایل است هر از گاهی از زبان آموزان علاقمند در این گروه سنی جهت ایفای نقش در نمایش ها با هدایت یک کارگردان تئاتر ، به زبان انگلیسی دعوت به عمل آورد .

در فصل تابستان کلاس های فوتبال (تئوری و عملی) به زبان انگلیسی برای زبان آموزان علاقمند پسر با مربی فوتبال برگزار می گردد.

در ترم حد فاصل کودکان و نوجوانان ، زبان آموزان با خوش نویسی (پیوسته) آشنا می شوند .

(فیلم و سرود در طول ترم ها به مدد کتاب های درسی می آیند)

دوره ی کودکان

این دوره شامل 10 ترم و مخصوص کودکان است. کودکان پس از گذراندن دوم دبستان می توانند برای این دوره ثبت نام کنند. برنامه مربوطه به گونه ای ترسیم شده است که زبان آموزان همراه با تحصیلات دبستانی دوره را نیز به پایان رسانده ، گواهی نامه پایان دوره کودکان را دریافت می کنند

در این سری کتابها به هر 4 مهارت زبانی توجه می شود و موضوعات این کتابها به گونه ای تالیف شده اند که با آنچه که زبان آموزان در سال های ابتدایی زندگی تجربه می کنند ، همخوانی داشته باشد و نیز آنان را به یادگیری ترغیب نماید

چند نکته

در این دوره سری کتاب های گودی پلز ( 10 جلد) که تالیفات موسسه زبان ایران غرب می باشد ، تدریس می شود

در پایان ترم گودی پلز 10 هر زبان آموز در برابر پدر و مادر خود ، دوستان و استاد کلاس با بهره گیری از پاورپوینت از پیش تهیه شده ، درباره موضوعی به زبان انگلیسی صحبت میکند و بدین شکل آمادگی خود را برای ورود به دوره ی اصلی ترمیک ابراز می کند

در طول ترم های 8 و 9 و 10 زبان آموزان در گروه های مختلف با بهره گیری از هنر نقاشی به خلق داستان و یا مصور ساختن یک متن کوتاه انگلیسی همت میگمارند و یک نمایشگاه برای بازدید عموم فراهم می آورند

نمایش

هر ساله در صورت برگزاری ، گروهی از زبان آموزان علاقمند در این گروه سنی با هدایت یک کارگردان تئاتر ، به زبان انگلیسی به ایفای نقش می پردازند

در فصل تابستان کلاس های فوتبال (تئوری و عملی) به زبان انگلیسی برای زبان آموزان علاقمند پسر با مربی فوتبال برگزار می گردد

در طول دو ترم آخر زبان آموزان می بایست در کلاس خوش نویسی 1 شرکت کنند . نحوه ی ثبت نام آن در هنگام ثبت نام به اطلاع می رسد.

(فیلم و سرود در طول ترم ها به مدد کتاب های درسی می آیند)

دوره کودکان

این دوره شامل 10 ترم و مخصوص کودکان است. کودکان پس از گذراندن دوم دبستان می توانند برای این دوره ثبت نام کنند. برنامه مربوطه به گونه ای ترسیم شده است که زبان آموزان همراه با تحصیلات دبستانی دوره را نیز به پایان رسانده ، گواهی نامه پایان دوره کودکان را دریافت می کنند

در این سری کتابها به هر 4 مهارت زبانی توجه می شود و موضوعات این کتابها به گونه ای تالیف شده اند که با آنچه که زبان آموزان در سال های ابتدایی زندگی تجربه می کنند ، همخوانی داشته باشد و نیز آنان را به یادگیری ترغیب نماید

چند نکته

در این دوره سری کتاب های گودی پلز ( 10 جلد) که تالیفات موسسه زبان ایران غرب می باشد ، تدریس می شود

در پایان ترم گودی پلز 10 هر زبان آموز در برابر پدر و مادر خود ، دوستان و استاد کلاس با بهره گیری از پاورپوینت از پیش تهیه شده ، درباره موضوعی به زبان انگلیسی صحبت میکند و بدین شکل آمادگی خود را برای ورود به دوره ی اصلی ترمیک ابراز می کند

در طول ترم های 8 و 9 و 10 زبان آموزان در گروه های مختلف با بهره گیری از هنر نقاشی به خلق داستان و یا مصور ساختن یک متن کوتاه انگلیسی همت میگمارند و یک نمایشگاه برای بازدید عموم فراهم می آورند

نمایش

هر ساله در صورت برگزاری ، گروهی از زبان آموزان علاقمند در این گروه سنی با هدایت یک کارگردان تئاتر ، به زبان انگلیسی به ایفای نقش می پردازند

در فصل تابستان کلاس های فوتبال (تئوری و عملی) به زبان انگلیسی برای زبان آموزان علاقمند پسر با مربی فوتبال برگزار می گردد

در طول دو ترم آخر زبان آموزان می بایست در کلاس خوش نویسی 1 شرکت کنند . نحوه ی ثبت نام آن در هنگام ثبت نام به اطلاع می رسد.

(فیلم و سرود در طول ترم ها به مدد کتاب های درسی می آیند)

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved