تماشای ویدیو های آنلاین

اخبار و وقایع

اخبار و وقایع

اخبار و وقایع

دوره ها

about-img9
کودکان

زبان آموزان همراه با تحصیلات دبستانی دوره را به پایان رسانده ، گواهی نامه پایان دوره کودکان را دریافت می کنند.

درک
درک مطلب

برنامه آموزشی موسسه بعد از دوره کودکان به 3 دوره تقسیم می شود
در پایان هر دوره به زبان آموزانی که در آزمون مربوطه موفق بشوند گواهی نامه آن دوره داده می شود.

speak fast
مکالمه کوتاه مدت

این دوره بیشتر باب طبع زبان آموزانیست که مایلند به تکلم زبان انگلیسی در حد نیاز مسلط شوند این دوره به 3 مقطع (مقدماتی ، متوسط و پیشرفته ) تقسیم شده است.

دوره ها

کودکان
about-img9
درک مطلب
درک
مکالمه کوتاه مدت
speak fast

زبان آموزان همراه با تحصیلات دبستانی دوره را به پایان رسانده ، گواهی نامه پایان دوره کودکان را دریافت می کنند.

برنامه آموزشی موسسه بعد از دوره کودکان به 3 دوره تقسیم می شود
در پایان هر دوره به زبان آموزانی که در آزمون مربوطه موفق بشوند گواهی نامه آن دوره داده می شود.

این دوره بیشتر باب طبع زبان آموزانیست که مایلند به تکلم زبان انگلیسی در حد نیاز مسلط شوند این دوره به 3 مقطع (مقدماتی ، متوسط و پیشرفته ) تقسیم شده است.

دوره ها

about-img9
درک مطلب

برنامه آموزشی موسسه بعد از دوره کودکان به 3 دوره تقسیم می شود
در پایان هر دوره به زبان آموزانی که در آزمون مربوطه موفق بشوند گواهی نامه آن دوره داده می شود.

speak fast
کودکان

زبان آموزان همراه با تحصیلات دبستانی دوره را به پایان رسانده ، گواهی نامه پایان دوره کودکان را دریافت می کنند.

درک
مکالمه کوتاه مدت

این دوره بیشتر باب طبع زبان آموزانیست که مایلند به تکلم زبان انگلیسی در حد نیاز مسلط شوند این دوره به 3 مقطع (مقدماتی ، متوسط و پیشرفته ) تقسیم شده است.

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved