دوره مکالمه

این دوره مخصوص زبان آموزانی است که قصد دارند مسیر خود را تا سطح پیشرفته و حرفه ای پیش روند و موفق به دریافت گواهی نامه پایان دوره بشوند

این دوره از ترم 100 شروع و با پشت سر گذاشتن 24 ترم در ترم 2400 در سطح پیشرفته خاتمه می یابد

زبان آموزان پس از این دوره می توانند جهت تدریس در دوره تی تی سی شرکت نمایند و یا برای شرکت در آزمون ایلتس ، 2 ترم آمادگی آزمون ثبت نام نمایند

: ​چند نکته

از زبان آموزان در هر ترم علاوه بر انجام تکالیف مربوط به کلاس دعوت می شود تا پروژه ای را در سطح ترم خود جهت ارائه آن در طول ترم انجام دهند

ترم پروژه ها از سوی آموزشگاه برای هر ترم مشخص شده است 

کلاس ها کاملا در طول ترم به زبان انگلیسی برگزار می شوند

: کتب مورد تدریس در این دوره

1- Interchange Series

2- Tactics For Listening Series

3- Passages Series

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved