Con 1300

( 18 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • توسط IranWest
  • لول دوره: حد واسط
  • کل ثبت نام شده 18
  • آخرین بروز رسانی آبان ۳, ۱۳۹۹

توضیحات

این دوره جهت تقویت مهارت مکالمه انگلیسی برگزار می شود.

مباحث این دوره

5درس ها

ویدیو ها

ویدیوی اول39:20
ویدیوی دوم17:36
ویدیوی سوم26:51
ویدیوی چهارم20:39
ویدیوی پنجم22:51

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

15 دوره ها

221 دانش آموزان

رایگان