Con 800

( 24 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • توسط IranWest
  • لول دوره: حد واسط
  • کل ثبت نام شده 24
  • آخرین بروز رسانی دی ۳, ۱۳۹۹

مباحث این دوره

6درس ها

ویدیو ها

ویدیوی اول21:24
ویدیوی دوم24:51
ویدیوی سوم10:51
ویدیوی چهارم20:20
ویدیوی پنجم14:11
ویدیوی ششم13:40

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

7 دوره ها

171 دانش آموزان

رایگان