Eight

( 16 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • توسط Zahrahd
  • لول دوره: حد واسط
  • کل ثبت نام شده 16
  • آخرین بروز رسانی مرداد ۵, ۱۴۰۰

مباحث این دوره

12درس ها

ویدیوها?

دوره ی متوسط
ویدیو اول15:50
گرامر ویدیو اول16:04
ویدیوی دوم17:07
گرامر ویدیو دوم14:17
ویدیوی سوم26:26
گرامر ویدیوی سوم7:52
ویدیوی چهارم
گرامر ویدیوی چهارم21:44
ویدیوی پنجم23:36
گرامر ویدیوی پنجم00:00:00
ویدیوی ششم17:34
گرامر ویدیوی ششم00:00:00

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

18 دوره ها

249 دانش آموزان

رایگان