Five B

( 15 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • توسط Zahrahd
  • لول دوره: حد واسط
  • کل ثبت نام شده 15
  • آخرین بروز رسانی مرداد ۵, ۱۴۰۰

مباحث این دوره

12درس ها

ویدیو ها?

دوره ی متوسط
ویدیو اول21:59
گرامر ویدیو اول7:16
ویدیوی دوم00:00:00
گرامر ویدیو دوم00:00:00
ویدیوی سوم21:39
گرامر ویدیوی سوم7:35
ویدیوی چهارم22:37
گرامر ویدیوی چهارم7:56
ویدیوی پنجم17:19
گرامر ویدیوی پنجم6:34
ویدیوی ششم17:59
گرامر ویدیوی ششم17:10

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

18 دوره ها

249 دانش آموزان

رایگان