Six A

( 21 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • توسط Zahrahd
  • لول دوره: حد واسط
  • کل ثبت نام شده 21
  • آخرین بروز رسانی مرداد ۵, ۱۴۰۰

مباحث این دوره

12درس ها

ویدیو ها?

متوسط
ویدیو اول24:42
گرامر ویدیو اول10:48
ویدیوی دوم43:30
گرامر ویدیو دوم6:02
ویدیوی سوم21:33
گرامر ویدیوی سوم6:23
ویدیوی چهارم31:56
گرامر ویدیوی چهارم5:46
ویدیوی پنجم30:53
گرامر ویدیوی پنجم4:29
ویدیوی ششم22:35
گرامر ویدیوی ششم8:24

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

18 دوره ها

249 دانش آموزان

مکان نگهدار
رایگان