Term 10

( 12 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • توسط IranWest
  • لول دوره: حد واسط
  • کل ثبت نام شده 12
  • آخرین بروز رسانی آبان ۳, ۱۳۹۹

مباحث این دوره

6درس ها

ویدیو ها

ویدیوی اول28:03
ویدیوی دوم23:33
ویدیوی سوم22:44
ویدیوی چهارم27:57
ویدیوی پنجم26:53
ویدیوی ششم21:26

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

15 دوره ها

221 دانش آموزان

رایگان