Term 11B

( 20 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • کل ثبت نام شده 20
  • آخرین بروز رسانی بهمن ۶, ۱۳۹۹

مباحث این دوره

11درس ها

ویدیو ها

ویدیوی اول22:09
گرامر ویدیوی اول12:35
ویدیوی دوم21:25
گرامر ویدیوی دوم18:42
ویدیوی سوم21:25
گرامر ویدیوی سوم12:06
ویدیوی چهارم59:05
گرامر ویدیوی چهارم21:11
ویدیوی پنجم50:39
گرامر ویدیوی پنجم11:08
ویدیوی ششم

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

13 دوره ها

185 دانش آموزان

رایگان