Term 12A

( 17 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • کل ثبت نام شده 17
  • آخرین بروز رسانی بهمن ۲, ۱۳۹۹

مباحث این دوره

8درس ها

ویدیو ها

ویدیوی اول31:51
گرامر ویدیوی اول18:25
ویدیوی دوم28:11
گرامر ویدیوی دوم00:9:34
ویدیوی سوم34:25
گرامر ویدیوی سوم13:58
ویدیوی چهارم00:31:20
گرامر ویدیوی چهارم00:15:22

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

15 دوره ها

203 دانش آموزان

مکان نگهدار
رایگان