Term 5A

( 10 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • کل ثبت نام شده 10
  • آخرین بروز رسانی بهمن ۸, ۱۳۹۹

مباحث این دوره

10درس ها

ویدیو ها

ویدیوی اول20:38
گرامر ویدیوی اول8:07
ویدیوی دوم20:09
گرامر ویدیوی دوم5:55
ویدیوی سوم26:11
گرامر ویدیوی سوم7:15
ویدیوی چهارم21:43
گرامر ویدیو چهارم6:05
ویدیوی پنجم00:18:5
گرامر ویدیوی پنجم00:4:40

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

13 دوره ها

185 دانش آموزان

رایگان