Term 8

( 6 امتیاز )
شکل یک تصویر
  • کل ثبت نام شده 6
  • آخرین بروز رسانی بهمن ۱, ۱۳۹۹

مباحث این دوره

8درس ها

ویدیو ها

ویدیوی اول00:15:49
گرامر ویدیوی اول16:04
ویدیوی دوم31:12
گرامر ویدیو دوم00:14:17
ویدیو سوم26:26
گرامر ویدیو سوم00:00:00
ویدیو چهارم00:00:00
گرامر ویدیوی چهارم00:9:32

درباره مربیان

0 (0 رتبه بندی)

15 دوره ها

203 دانش آموزان

رایگان