دوره زبان فرانسه

زبان فرانسه در موسسه زبان ایران غرب به سه صورت خصوصی ، نیمه خصوصی و مکاتبه ای برگزار می شود

: دوره خصوصی

این دوره شامل 60 ساعت آموزش می باشد. در این دوره بر مهارت های درک مطلب ، خواندن ، نوشتن و دستور زبان بیشتر تاکید شده است . زبان و روز این دوره بصورت توافقی تنظیم می شود

: دوره نیمه خصوصی

این دوره شامل 4 ترم می باشد که بیشتر بر مهارت مکالمه در سطح مقدماتی تنظیم شده است . کلاس ها هفته ای یک بار و به مدت 45 دقیقه برگزار می شود

: دوره مکاتبه ای

این دوره بصورت خود آموز تنظیم شده است . زبان آموزان پک های آموزشی را دریافت کرده و هر ماه پس از دادن امتحان و کسب امتیاز قابل قبول ، پک بعدی را دریافت می کنند . در حال حاضراین دوره در حال تهیه و تنظیم می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved