دوره مکالمه کوتاه مدت

این دوره بیشتر باب طبع زبان آموزانیست که مایلند به تکلم زبان انگلیسی در حد نیاز مسلط شوند. 

این دوره به 3 مقطع ( مقدماتی ، متوسط و پیشرفته ) تقسیم شده است . هر مقطع شامل 5 ترم و هر ترم در 12 جلسه تکمیل می شود. 

بدیهی است آن دسته از زبان آموزانی که حد نیازشان به زبان انگلیسی محدود می باشد می توانند با تکمیل کردن مقطع مقدماتی از دوره مکالمه کوتاه مدت به نیاز خود پاسخ دهند . به آن دسته از زبان آموزانی که مقطع پیشرفته این دوره را به پایان می رسانند گواهی نامه پایان دوره اهدا می گردد.

 توجه این دوره ، بالا بردن سطح توانایی زبان آموزان در هر یک از مهارت های گفتاری و شنیداری می باشد: 

کتب مورد تدریس در این دوره :

1- Real Series 

2- Speak Fast  Series (تالیفات موسسه)

3- Tactics For Listening ( این کتاب جهت self study می باشد. )

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

صفحات دیگر

موسسه در سال 1378 تحت عنوان شعبه ی “موسسه ملی زبان” فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و از سال 1394 تا کنون با احراز نام ” موسسه زبان ایران غرب ” همچنان مشغول خدمات رسانی در امر آموزش زبان انگلیسی می باشد

© All rights reserved